Rehabilitácia a regenerácia
Pre zdravie a pohodu
Show MenuHide Menu

Klasická a reflexná masáž

Masáž je účinný prostriedok v boji proti chorobám, bolesti, napätiu a stresu. V rehabilitácii sa najčastejšie aplikuje masáž klasická a reflexná.  Klasická masáž je sústava cielených mechanických podnetov, tzv. hmatov, ktoré vykonáva mesér na tele chorého s liečebným alebo preventívnym cieľom. Tieto hmaty obsahujú ako úkony hnetacie (trenie, vytieranie a roztieranie a hnetenie), tak aj úkony nárazové (tepanie a chvenie).  Naproti tomu reflexná masáž je manuálny liečebný zásah na povrchu tela, aplikovaný na miestach druhotných, ochorením reflexne vyvolaných zmien – tzv. hyperalgických zón.

Od bežných masáží sa táto masáž odlišuje tým, že cez nervové zakončenia pôsobí na vnútorné orgány. Ďalšie informácie a inštruktáž Vám radi poskytneme priamo na našom pracovisku.

Ponúkame Vám:

  • klasickú masáž celkovú a klasickú masáž čiastočnú: tvár, šija, chrbát, hrudník, brucho, LS oblasť, horné končatiny, dolné končatiny,
  • reflexnú masáž: zostava pre hrudník, zostava pre chrbát, zostava pre driek.