Rehabilitácia a regenerácia
Pre zdravie a pohodu
Show MenuHide Menu

Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova sa zameriava na správne držanie tela, liečbu bolestí chrbta, liečbu plochonožia, terapiu po úrazoch a cievnych mozgových príhodách, ako aj na celkovú kondíciu. Tvorí hlavnú časť náplne práce fyzioterapeuta.