Rehabilitácia a regenerácia
Pre zdravie a pohodu
Show MenuHide Menu

Firemné programy zdravia

Na základe našich skúseností z práce pre firemnú klientelu, ktorej sa systematicky venujeme od roku 2009, sme vytvorili program Extra Medical Care (EMC). Ide o rehabilitačný program zdravia zameraný najmä na prevenciu a včasnú diagnostiku chronických ochorení chrbtice a pohybového traktu vo výrobných, ale aj nevýrobných prevádzkach. Účinná prevencia ochorení chrbtice, ktoré budú môcť byť podľa pripravovanej legislatívy klasifikované už ako pracovný úraz, prispeje v budúcnosti k šetreniu firemných financií. Profesionálna a najmä dostupná preventívna starostlivosť je zároveň z odborného i ekonomického hľadiska jednou z najefektívnejších foriem poskytovania zamestnaneckých benefitov, ktorá má miesto v takom rozsiahlom a perspektívnom výrobnom, ale i sociálnom konglomeráte, akým je moderný podnik.

Program EMC ako forma rehabilitačnej starostlivosti priamo vplýva na zníženie miery práceneschopnosti v podniku a môže byť práve v súčasnosti, keď firemný sektor hľadá progresívne a finančne efektívne riešenia, aj jedným z nástrojov ako znížiť náklady podniku spojené s práceneschopnosťou fyzicky pracujúcich zamestnancov. Nezanedbateľná je tiež úspora prostriedkov a času na strane samotného zamestnanca, keďže prevencia je po každej stránke najefektívnejší a najpríjemnejší spôsob terapie. Včasná diagnostika umožňuje efektívne riešiť problémy, ktoré by sa u človeka, ktorý ešte nemá evidentné ťažkosti, dostavili s odozvou niekoľkých rokov. V neposlednom rade, programom zdravia patrí podľa celosvetových prieskumov druhá priečka v rebríčku žiadanosti zamestnaneckých benefitov.

  • Program EMC tvoríme a aplikujeme „na mieru“ podľa potrieb našich klientov. Koncipovali sme ho nielen ako benefit, ktorý môže firma poskytnúť svojmu zamestnancovi, ale aj ako efektívny nástroj v oblasti menežmentu HR.
  • Naše služby ponúkame v najvyššej zdravotníckej kvalite, našimi pracovníkmi sú výlučne zdravotníci s príslušným stredoškolským, resp. vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnou praxou.
  • Program EMC pozostáva z rehabilitačných, regeneračných a relaxačných procedúr v trvaní cca 45 min., ktoré sa skladajú z masáže a z aplikácie tepla alebo cvičenia, resp. prístrojovej terapie.
  • Pred samotnými procedúrami poskytujeme vyšetrenie fyzioterapeutom, na základe ktorého môžeme klientovi navrhnúť oveľa adresnejšiu a účinnejšiu terapiu. Odborné poradenstvo počas celého priebehu programu EMC je samozrejmosťou.
  • Efektívnou preventívnou starostlivosťou rozumieme prehliadku u fyzioterapeuta aspoň raz za rok a absolvovanie 8 – 10 rehabilitačných procedúr za rok, podľa Vášho uváženia a podľa Vašej konkrétnej politiky v oblasti HR.
  • Pri objednávke pre firmy poskytujeme na uvedené procedúry množstevnú zľavu až do 40% z bežnej cenníkovej ceny.

Aplikácia moderných vyšetrovacích metód, včasná diagnostika a následná preventívna rehabilitácia v rámci programu EMC pomôže Vašim zamestnancom udržať si vysokú fyzickú výkonnosť a duševnú pohodu a osvojiť si zdravý životný štýl. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!